Gà D300 mái

  • Gà mái thương phẩm hướng trứng D-300 là giống gà chuyên trứng chất lượng cao.
  • Dễ nuôi, có tính thích ứng và đề kháng bệnh cao.
  • Gà D300 thương phẩm có năng suất đẻ từ 284-295 quả/1 năm(91%).
  • Thời gian chăn nuôi kéo dài 68 tuần, vỏ trứng có màu trắng kem, phớt hồng, trọng lượng quả trứng trung bình là 55,5g.

Gà D300 trống

  • Gà trống D-300 có tính đặc thù của giống gà ta Việt Nam.
  • Dễ nuôi, thích nghi với điều kiện nuôi thả vườn, kháng bệnh cao.
  • Tiêu tốn thức ăn 2,7kg/1kg gà, nuôi 4 tháng cơ thể đạt trọng lượng 2,1-2,2kg.
  • Đặc biệt giống gà D-300 có chất lượng thịt thơm ngon và
    ngoại hình rất phù hợp với thị yếu của người dân Việt Nam: lông màu mận,đuôi dài, mào cờ đỏ, chân vàng bóng.
1 1 vote
Article Rating